เกี่ยวกับเรา

จากประสบการณ์ที่เราทำธุรกิจบริหารลานจอดมานานกว่า 10 ปีจึงได้มองเห็นโอกาสและช่องทางที่จะมาช่วยพัฒนาพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการลานจอดที่ไม่ใช่เป็นแค่ลานจอดธรรมดาอีกต่อไป

เนื่องด้วยปัจจุบันบนท้องถนนมีปริมาณยานพาหนะที่มากกว่าจำนวนที่จอดรถเกินจะรองรับ เชื่อว่าหลายท่านคงประสบปัญหาในการวนหาที่จอดรถทุกครั้งที่ไปทำธุระแล้วจน บางครั้งก็ล่วงเลยเวลาที่นัดหมายจนเสียความน่าเชื่อถือ เพราะต้องมาวนรถเพื่อหาช่องจอดรถ

ทางเราจึงมีแนวความคิดต่อยอดธุรกิจที่สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ และเจ้าของธุรกิจลานจอดได้ใช้บริการบนแพลตฟอร์มเดียวกันผ่านแอปพลิเคชั่น NAJOD