วิธีการใช้งาน NAJOD

วิธีการใช้งาน NAJOD

วิธีสมัครสมาชิก

วิธีการจองช่องจอด

วิธีสมัครสมาชิก

ทำการเพิ่มบัตรเครดิตหรือเดบิต ก่อนจองช่องจอดครั้งแรก

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น
“น่าจอด”

สมัครด้วยหมายเลขโทรศัพท์
เพื่อรับเลข OTP

กรอกเลข OTP ที่ได้รับ

กรอกข้อมูลส่วนตัว
และ E-Mail

เริ่มใช้งานแอปพลิเคชั่น
น่าจอดได้ทันที

วิธีสมัครสมาชิก

ทำการเพิ่มบัตรเครดิตหรือเดบิต
ก่อนจองช่องจอดครั้งแรก

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น
“น่าจอด”

สมัครด้วยหมายเลขโทรศัพท์
เพื่อรับเลข OTP

กรอกเลข OTP ที่ได้รับ

กรอกข้อมูลส่วนตัว
และ E-Mail

เริ่มใช้งานแอปพลิเคชั่น
น่าจอดได้ทันที

วิธีเพิ่มข้อมูลบัตรเครดิต/เดบิต

ทำการเพิ่มบัตรเครดิตหรือเดบิต ก่อนจองช่องจอดครั้งแรก

กด “บัญชี” ที่แถบเมนูด้านล่าง

กดเลือก “การชำเงิน”

กรอกข้อมูลบัตรเครดิต/เดบิต
และกดบันทึก

วิธีเพิ่มข้อมูลบัตรเครดิต/เดบิต

ทำการเพิ่มบัตรเครดิตหรือเดบิต
ก่อนจองช่องจอดครั้งแรก

กด “บัญชี” ที่แถบเมนูด้านล่าง

กดเลือก “การชำเงิน”

กรอกข้อมูลบัตรเครดิต/เดบิต
และกดบันทึก

วิธีการขยายเวลาจองช่องจอด

เข้าสู่แอปพลิเคชั่น
“น่าจอด”

ค้าหาและเลือกสถานที่
ที่ต้องการจองช่องจอด

เลือกที่จอด

กรอกข้อมูลบัตรเครดิต
และกดบันทึก

ทำการชำระค่าบริการ
การจองช่องจอด

วิธีการจองและใช้งาน EV charger

เข้าสู่แอปพลิเคชั่น NAJOD
ค้นหาที่ช่องชาร์จที่ต้องการ

กดปุ่มจองเพื่อเลือก
ช่องชาร์จ

เลือกกำลังไฟและจำนวนเวลา
ในการชาร์จพร้อมชำระค่าบริการ

ทำการเปิด Flip
เพื่อเข้าช่องชาร์จ

สแกนคิวอาร์โค้ดที่เครื่อง
เพื่อเริ่มการชาร์จ