ขั้นตอนการสมัครพาร์ทเนอร์

สมัครผ่านเว็บไซต์

ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับเรา ฟรีทุกค่าใช้จ่าย

สำรวจพื้นที่

เจ้าหน้าที่เข้าสำรวจหน้างานถึงความพร้อมที่จะติดตั้งอุปกรณ์และสัญญาณระบบ

เซ็นต์สัญญา

เงื่อนไขสัญญาขั้นต่ำ 1 ปี ฟรีทุกค่าบริการติดตตั้ง และเทรนนิ่งการใช้งานรวม ทั้งการบำรุงรักษาอุปกรณ์เบื้องต้น

ติดตั้งอุปกรณ์

เข้าติดตั้งอุปกรณ์เครื่องกันช่องจอดรวมทั้งเครื่อง EV Charger

เปิดใช้บริการ

ทีมเซอร์วิสบริการในทุกด้านที่คู่ค้าประสบปัญหา

ขั้นตอนการสมัครพาร์ทเนอร์

สมัครผ่านเว็บไซต์

ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับเรา ฟรีทุกค่าใช้จ่าย

สำรวจพื้นที่

เจ้าหน้าที่เข้าสำรวจหน้างานถึงความพร้อมที่จะติดตั้งอุปกรณ์และสัญญาณระบบ

เซ็นต์สัญญา

เงื่อนไขสัญญาขั้นต่ำ 1 ปี ฟรีทุกค่าบริการติดตตั้ง และเทรนนิ่งการใช้งานรวม ทั้งการบำรุงรักษาอุปกรณ์เบื้องต้น

ติดตั้งอุปกรณ์

เข้าติดตั้งอุปกรณ์เครื่องกันช่องจอดรสมทั้งเครื่อง EV Charger

เปิดใช้บริการ

ทีมเซอร์วิสบริการในทุกด้านที่คู่ค้าประสบปัญหา

ขั้นตอนการสมัครพาร์ทเนอร์

สมัครผ่านเว็บไซต์

ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับเรา ฟรีทุกค่าใช้จ่าย

สำรวจพื้นที่

เจ้าหน้าที่เข้าสำรวจหน้างานถึงความพร้อมที่จะติดตั้งอุปกรณ์และสัญญาณระบบ

เซ็นต์สัญญา

เงื่อนไขสัญญาขั้นต่ำ 1 ปี ฟรีทุกค่าบริการติดตั้ง และเทรนนิ่งการใช้งานรวม ทั้งการบำรุงรักษาอุปกรณ์เบื้องต้น

ติดตั้งอุปกรณ์

เข้าติดตั้งอุปกรณ์เครื่องกันช่องจอดรสมทั้งเครื่อง EV Charger

เปิดใช้บริการ

ทีมเซอร์วิสบริการในทุกด้านที่คู่ค้าประสบปัญหา

สมัครพาร์ทเนอร์ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง?

บุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • หน้าสมุดบัญชี
 • โฉนดที่ดิน
 • หากไม่ใช้ชื่อเจ้าของโดยตรงต้อง
  มีหนังสือมอบอำนาจจากเจ้าของ
  ชือบนโฉนดเท่านั้น

นิติบุคคล

 • ภ. พ.20 อัพเดตล่าสุดใน 6 เดือนย้อนหลัง
 • หนังสือรับรอบบริษัท
 • หนังสือรับรองกรรมการ
 • หนังสือมอบอำนาจกระทำการแทน
 • โฉนดหรือเอกสารรับรองสิทธิ์ที่ดินจากราชการ
 • หน้าสมุดบัญชี

สมัครพาร์ทเนอร์ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง?

บุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • หน้าสมุดบัญชี
 • โฉนดที่ดิน
 • หากไม่ใช้ชื่อเจ้าของโดยตรงต้อง
  มีหนังสือมอบอำนาจจากเจ้าของ
  ชือบนโฉนดเท่านั้น

นิติบุคคล

 • ภ. พ.20 อัพเดตล่าสุดใน 6 เดือนย้อนหลัง
 • หนังสือรับรอบบริษัท
 • หนังสือรับรองกรรมการ
 • หนังสือมอบอำนาจกระทำการแทน
 • โฉนดหรือเอกสารรับรองสิทธิ์ที่ดินจากราชการ
 • หน้าสมุดบัญชี

ทำไมต้องร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับเรา

ติดตั้งอุปกรณ์ฟรี
ไม่มีค่าแรกเข้า

มี APP ของคู่ค้าทีสามารถ
ตรวจสอบรายได้

โอนรายได้เข้าบัญชีโดนตรง
ทุก 15 วัน

ทำไมต้องร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับเรา

ติดตั้งอุปกรณ์ฟรี
ไม่มีค่าแรกเข้า

มี APP ของคู่ค้าทีสามารถ
ตรวจสอบรายได้

โอนรายได้เข้าบัญชีโดนตรง
ทุก 15 วัน

คำถามที่พบบ่อย

น่าจอดคืออะไร ?

เพื่อให้การจอดรถเป็นเรื่องที่ง่ายและช่วยลดพลังงานที่ใช้ในการวนหาที่จอดรถ

เข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับน่าจอดดีอย่างไร ?

เปลี่ยนที่ว่างเปล่าให้สร้างรายได้ด้วยตัวเอง ควบคุมบริหารลานจอดง่ายๆ ด้วยแอปพลิเคชั่น

สมัครเป็นพาร์ทเนอร์กับน่าจอดมีค่าแรกเข้าหรือไม่ ?

การเข้าร่วมพาร์ทเนอร์กับเราฟรีทุกค่าใช้จ่ายพร้อมติดตังอุปกรณ์และสอนการใช้งาน
รวบรวมทั้งแอปพลิเคชั่นของพาร์ทเนอร์เพื่อตรวจสอบรายได้ด้วยตนเอง

หากไม่มีประสบการณ์ทำลานจอดสามารถเป็นพาร์ทเนอร์ได้หรือไม่ ?

คู่ค้าไม่จำเป็นจะต้องมีประสบการณ์ก็เข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับเราได้ง่ายดายเพียง
แค่มีพื้นที่ขั้นต่ำ 2 เมตร X 5 เมตร ใน 1 ช่องจอดรถก็สามารถมีธุรกิจได้ด้วยตัวเอง