บริการของเรา

Parking

EV Charger

Car Wash

Maintenance

บริการจองช่องจอดรถ

จุดศูยน์กลางการพบกันระหว่างเจ้าของลานจอด และผู้ต้องการใช้บริการที่จอดรถ ทางผู้ใช้บริการสามารถค้นหาลานจอดในพื้นทีที่ต้องการรวมทั่งดูได้เลยว่าลานจอดมีทีว่างหรือไม่ พร้อมมีรูปภาพและรายละเอียดลานจอดกับแผนที่นำทางไปยังลานจอด

บริการสถานีชาร์จรถไฟ

EV Charger เป็นอีกหนึ่งการให้บริการด้านพลังงานทางเลือกทีน่าจอดนำมารองรับความต้องการของผู้ใช้งาน และแนวโน้มของรถไฟฟ้าที่จะเพิ่มจำนวนมากขึ้นในอนาคต โดยเริ่มการให้บริการด้วยเครื่องชาร์จที่มีหัวชาร์จประเภทType 2 ตามมาตรฐานประเทศไทย กำลังไฟ 7.4 กิโลวัตต์ และ 22 กิโลวัตต์ เพื่อให้ผู้ใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าใช้งานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

บริการสถานีชาร์จรถไฟ

EV Charger เป็นอีกหนึ่งการให้บริการด้านพลังงานทางเลือกทีน่าจอดนำมารองรับความต้องการของผู้ใช้งาน และแนวโน้มของรถไฟฟ้าที่จะเพิ่มจำนวนมากขึ้นในอนาคต โดยเริ่มการให้บริการด้วยเครื่องชาร์จที่มีหัวชาร์จประเภทType 2 ตามมาตรฐานประเทศไทย กำลังไฟ 7.4 กิโลวัตต์ และ 22 กิโลวัตต์ เพื่อให้ผู้ใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าใช้งานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว